Aktualności

 

21 XI - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

         - dzień modlitwy za klasztory kontemplacyjne

 

21 listopada, krótko przed rozpoczęciem Adwentu, Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. W dniu tym w szczególny sposób zauważa osoby poświęcone całkowicie Bogu w życiu kontemplacyjnym.

Matka Najświętsza, w Dniu swojego Ofiarowania w świątyni, a także w ciągu lat tam spędzonych i całego swojego życia – jawi się nam jako symbol stanu dziewiczego, a jednocześnie Brama doń prowadząca. Każdy bowiem człowiek, a zwłaszcza człowiek poświęcający się Bogu w dziewiczym życiu, powołany jest do takiej jak Maryja jedności z Bogiem. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” - pyta św. Paweł (1 Kor, 3,16).

 

 

Eucharystia

 

http://parafia.barwice.pl/images/liturgia-eucharystyczna.png

   Z radością informujemy, że

 3 XII w niedzielę o godz 8:30

w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta

w intencji osób, które podjęły się duchowej adopcji

Sióstr z naszej Wspólnoty.

 

 

 

Eucharystia

 

http://parafia.barwice.pl/images/liturgia-eucharystyczna.png

     15 X br., w niedzielę, o godz. 8:30 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Dobrodziejów naszego Klasztoru.

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc różańcowy

 

Różaniec jest modlitwą maryjną, tj. duchowo jednoczącą chrześcijanina z osobą Matki Jezusa. Kościół katolicki rozumie tę maryjność Różańca w takim sensie, że wierni modląc się na Różańcu jednoczą się w duchu świętych obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią, trwając w obecności Bożej, kontemplują Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego, kontemplując i rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako "odmawiała Różaniec", dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy:

"Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: « Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu » (Łk 2, 19; por. 2, 51). Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako Różaniec, który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia. (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 11).

 

 

 

Różaniec do granic

 

http://bi.gazeta.pl/im/f9/4e/15/z22340345Q,Rozaniec-wzdluz-granic-Polski.jpg7 października, katolicy zgromadzą się na granicach Polski, by modlić się za kraj i za świat. Akcja ma zgromadzić rzesze wiernych. Pojawia się też wątek "islamizacji".

 
Wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata

- tłumaczą organizatorzy tego wydarzenia. Podkreślają, że modlitwa odbędzie się, w Święto Matki Bożej Różańcowej "ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją". Wierni mają się modlić m.in. w intencji ochrony przed islamizacją i nawrócenia.

- Jako katolicy chcemy wziąć udział w duchowym działaniu na rzecz przyszłości naszego kraju i całego świata - wyjaśnia Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta, jeden z organizatorów wydarzenia.

Jak zapowiada Maciej Bodasiński, drugi z organizatorów, wzdłuż całej granicy Polski wyznaczone zostaną specjalne strefy modlitwy. Będzie ich trzy i pół tysiąca, co kilkaset metrów. To w nich zgromadzą się wierni, aby odmawiać różaniec. Bodasiński podkreśla, że wydarzenie może "budzić skojarzenia" z budowaniem muru, ale ich intencją jest zburzenie murów.

Z kolei w Telewizji Republika sprecyzował, że do otoczenia granic potrzeba 1 mln - 1,5 mln osób. Jego zdaniem taka frekwencja jest możliwa.

Milion Polaków tego dnia stanie na granicy, by wyznać wiarę, by się przyznać do naszej historii

- podkreślił.

Cały zastęp księży

W program zaangażowały się już dwadzieścia dwie diecezje położone przy granicach Polski. W każdej z nich wyznaczeni zostaną księża - koordynatorzy. Na morzu modlitwę odmówią rybacy w kutrach, na Bugu - kajakarze.

Do udziału w wydarzeniu zachęcił biskup Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski. Zapisy oraz informacje na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl.

 

 

 

Spotkanie młodych Sióstr

 

                W dniach 4 - 7 IX br. w klasztorze Sióstr Benedyktynek Sakramentek odbyło się kolejne  spotkanie formacyjne młodych Sióstr naszego Instytutu. Głównym punktem były wygłoszone przez Siostry referaty oparte na pismach Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu - naszej Założycielki, a także zapoznanie się za Wspólnotą Sióstr we Wrocławiu i ich bogatą historią, połączone z pokazem pamiątek ze Lwowa.

                W ramach spotkania odwiedziłysmy też Bardo Śląskie, gdzie przez 30 lat mieścił się klasztor Sióstr po opuszczeniu Lwowa, a przed osiedleniem we Wrocławiu, Bazylikę Matki Bożej z cudowną figurką Maryi z Dzieciątkiem, zabytkowe organy w tejże Bazylice oraz sale muzealne w klasztorze Redemptorystów, którzy są Kustoszami Sanktuarium, a w drodze powrotnej cmentarz, gdzie pochowane są Siostry.

Spotkaniu towarzyszył również nasz Asystent Zakonny, Opat tyniecki - O.Szymon Hiżycki OSB.

 

 

 

 

 

 

Zebranie Federacji

 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-08-Zebranie-Wroclaw/2017-08-10-20-46-29.jpg

W dniach 8 - 10 sierpnia w naszym klasztorze we Wrocławiu odbyło się zebranie przeorysz Polskiej Federacji Klasztorów Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, któremu towarzyszył nasz Asystent Zakonny, Opat tyniecki - Ojciec Szymon Hiżycki. Oprócz omówienia bieżących spraw Federacji spotkanie było połączone ze zwiedzeniem miejsc związanych z historią Wspólnoty zamieszkującej obecnie klasztor wrocławski, a która po opuszczeniu Lwowa na pewien okres czasu przeniosła się do Pławniowic i do Bardo Śląskiego.

 

 

 

 

Uroczystość św. Benedykta

 

11 lipca Kościół obchodzi uroczystość św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy i Patriarchy Mnichów Zachodu.  Według tradycji jego śmierć nastąpiła 21 marca (kiedy świętujemy jego „Transitus„, czyli „przejście do Nieba”), a dzień 11 lipca jest kojarzony z przeniesieniem relikwii autora Reguły z Monte Cassino do opactwa Fleury nad Loarą.

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie postulatu

 

 

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła s. Agata rozpoczęła postulat w naszym klasztorze.

Otaczamy naszą Siostrę modlitwą i życzymy wytrwania, radości i postępów na drodze powołania.

 

Zdjęcia w Galeria/Wspólnota/Postulat - s.Agata

 

 

 

 

 

 

Eucharystia

http://parafia.barwice.pl/images/liturgia-eucharystyczna.png

        

              We wtorek - 16 maja br. - o godz. 7:10

      w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta

      w intencji Dobrodziejów naszego Klasztoru.

 

 

 

 

Eucharystia

http://parafia.barwice.pl/images/liturgia-eucharystyczna.png

 

            We środę - 17 maja br. - o godz. 7:10

      w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta

      we wszystkich intencjach ludzi proszących nas o

        modlitwę.

 

 

 

 

Rekolekcje

 

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska fatimska

    13 maja - w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz w dniu kanonizacji bł. Hiacynty i bł. Franciszka - rozpoczynamy doroczne wspólnotowe rekolekcje, które będzie prowadził O. Jan Sypko SCJ

 

 

 

List Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich:

http://diecezja.waw.pl/5344

 

 

 

 

 

 

Orędzie Ojca Świętego na 54 Tydzień Modlitw o powołania

 

http://media02.radiovaticana.va/photo/2016/11/30/AFP6039300_Articolo.jpg

Misyjny wymiar powołania chrześcijańskiego porusza Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Będziemy obchodzić go w czwartą Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpocznie ona Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego.

– Wszyscy chrześcijanie są ustanowieni misjonarzami Ewangelii – przypomina Papież przed 54. Tygodniem Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. – Relacja z Panem pociąga za sobą bycie posłanymi w świat, jako prorocy Jego Słowa i świadkowie Jego miłości – pisze Ojciec Święty.

 

http://episkopat.pl/oredzie-ojca-swietego-na-54-swiatowy-dzien-modlitw-o-powolania/

 

 

Tydzień modlitw o powołania kapłańkie i zakonne

 

http://siostra-marie-genevieve.blog.onet.pl/files/2013/08/Co-chcesz-abym-czyni%C5%82a.jpgNiech najbliższy tydzień będzie czasem zjednoczenia w modlitwie wszystkich wiernych, którzy z wiarą będą powierzali Dobremu Bogu intencje każdego człowieka, który rozeznaje swoje powołanie i pragnie z odpowiedzialnością wypełnić misję, zawierzoną mu przez Boga - zachęca delegat KEP ds. powołań bp Marek Solarczyk w słowie wstępnym do materiałów duszpasterskich przygotowanych dla polskich parafii na 54. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

 

http://niedziela.pl/artykul/28677/Bp-Marek-Solarczyk-przed-54-Tygodniem

 

MODLITWA O POWOŁANIA

Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących dusz, a lekarzy wciąż mało. Obdarz Kościół święty licznymi zastępami kapłanów, którzy Twoją mocą ratować będą zagubione dusze od wiecznego potępienia. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła. Spraw, by rozwijały się zgromadzenia zakonne, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby ludzi w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Amen.

 

 

 

 

25 III - rocznica powstania naszego Instytutu

 

25 III Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Dla naszej Wspólnoty jest to dzień szczególny, ponieważ nasz kościól jest pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego, a klasztor - Wcielenia Słowa Bożego. Jest to też rocznica powstania naszego Instytutu - Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza ( w tym roku - 364), kiedy to w pierwszym naszym klasztorze we Francji rozpoczęto nieustającą adorację, dlatego podczas Eucharystii spiewamy dziękczynne Te Deum.  Jest to również dzień, w którym wiele Sióstr składało Profesję Monastyczną.

 

 

 

 

"Stróżowie Poranka Wielkanocnego" w naszym kościele

 

 

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu - 5 marca - w naszym kościele o godz 14:00 odbyło się spotkanie modlitewne i konferencja prowadzone przez ks. Gianni Castorani i włoską wspólnotę Stróżowie Poranka Wielkanocnego".

 

Włoska szkoła ewangelizacji Sentinelle del Mattino di Pasqua (Stróżowie Wielkanocnego Poranka) powstała w 2005 r., a założył ją ks. Gianni Castorani. Szkoła opiera się na czterech filarach: modlitwie (codzienna Msza św., liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, lectio divina), wspólnocie, formacji (przygotowującej do misji ewangelizacyjnych) i misji (ewangelizacji), czyli niesieniu Boga wszędzie tam, gdzie ludzie Go potrzebują. Młodzież w szkole przybywa przez rok, oddając go na służbę Bogu i ewangelizacji rówieśników. Uczą się, adorują i ewangelizują.

Nazwa szkoły ewangelizacji „Sentinelle del Mattino di Pasqua” została zainspirowana wypowiedzią Jana Pawła II, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w 2000 r. mówił, że widzi w młodych „«stróżów poranka» o świcie trzeciego tysiąclecia”.

Jej założyciel, Gianni Castorani, jako 23-latek przeżywa nawrócenie, doświadcza „że jest przez Boga kochany”. Po kilku latach decyduje się wziąć udział w szkole ewangelizacji „Jeunesse Lumière” (Młodzi-Światło) we Francji, prowadzonej przez o. Daniela Ange. Włoch mieszka tam 3 lata, a następnie chce zaszczepić to dzieło w swojej ojczyźnie. We wrześniu 2007 r., wspólnie z innymi młodymi, rozpoczyna szkołę we włoskiej miejscowości Borgo (San Lorenzo). Od 3 lat jest kapłanem diecezji florenckiej, wyznaczonym przez miejscowego biskupa do pracy ewangelizacyjnej.

 

(http://www.scuoladievangelizzazione.it/)